Φυτοχημικές Ουσίες - ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

Ένα από τα ευρήματα στη μάχη για την προάσπιση της ανθρώπινης υγείας μέσω της διατροφής τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι οι λεγόμενες φυτοχημικές ουσίες (κουμαρίνες, σαπονίνες, ισοφλαβόνες, λυκοπένιο, ενώσεις αλισίνης, λεμονίνες, φυτικές στερόλες κλπ). Πρόκειται για χημικές ενώσεις που δίνουν ποικίλα χαρακτηριστικά σε διαφορετικά είδη φυτών, όπως για παράδειγμα, ικανότητα αντίστασης σε εχθρούς ή ασθένειες, συγκεκριμένο χρώμα, χαρακτηριστική γεύση, και παρά το γεγονός ότι δεν συγκαταλέγονται στα διατροφικά συστατικά του φυτού, παρουσιάζουν αξιοθαύμαστες ικανότητες προστασίας της ανθρώπινης υγείας και συγκεκριμένα. Ικανότητες αντιγήρανσης, αλλά και αντικαρκινικές εφόσον μπορούν να λειτουργούν πρακτικά ως επιδιορθωτές των εκφυλισμένων ή και  προσβεβλημένων από παθογόνους παράγοντες κυττάρων. Προφανώς οι μηχανισμοί προστατευτικής λειτουργίας του πλήθους των εκατοντάδων φυτοχημικών ουσιών που έχουν ανακαλυφθεί μέχρι σήμερα, χρειάζονται πολλές έρευνες ακόμα μέχρι να αποσαφηνισθούν πλήρως. Στην ευρύτερη οικογένεια των υπερτροφών ωστόσο, βρίσκει κανείς την πλειοψηφία των φυτοχημικών ουσιών, κι έτσι μέσω της κατανάλωσής τους εξασφαλίζει την πιθανότητα ισχυρής προστασίας του οργανισμού του από δυσάρεστες καταστάσεις.