Προϊόντα ειδικού σκοπού - ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

Προηγούμενη σελίδα 1

Στην κατηγορία αυτή θα εμφανίζονται ενδεικτικά προϊόντα μιας ευρείας διατροφικής παλέτας η οποία περιλαμβάνει παρασκευάσματα με ιδιαίτερες απαιτήσεις θρέψης.

Όπως στην πλειοψηφία των προϊόντων μας, έτσι κι εδώ υπάρχει δυνατότητα παραγωγής σύμφωνα με προσωπικές ανάγκες είτε επιλογές σε κάθε παρασκεύασμα (Taylor - Made)