ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

Σχετικά με εμάς

Το εργαστήρι μας βρίσκεται στην Αθήνα κι αποτελεί μια μικρή ατομική επιχείρηση οικογενειακού χαρακτήρα, βασισμένη στο μεράκι, καθώς και στο ανήσυχο ερευνητικό πνεύμα ενός τελειόφοιτου γεωπόνου και των γονιών του (επίσης γεωπόνων). Στα πλαίσια λειτουργίας του κι επειδή η ποιότητα σε κάθε παραγωγική διαδικασία δεν οφείλει μόνο να θεωρείται αλλά και να αποδεικνύεται, πιστοποιηθήκαμε τόσο στον τομέα ασφάλειας χειρισμού τροφίμων, όσο και στην δυνατότητα παραγωγής πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων. Εκτός από το αυτονόητο επιχειρηματικό κίνητρο, οδηγός στην επιλογή των παραγόμενων ή εμπορευόμενων προϊόντων, είναι και η επιθυμία αντίδρασης μέσω εναλλακτικής διατροφής, απέναντι σε ένα καταναλωτικό πρότυπο που φαίνεται να συνεισφέρει περισσότερο στην άποψη "ζω για να τρώω", παρά στην ορθολογικότερη "τρώω για να ζω". Η ανάγκη ύπαρξης τέτοιων εναλλακτικών τρόπων διατροφής, ξεκινά από την επίτευξη ιδανικών ποιοτικών χαρακτηριστικών από την πρώτη ύλη προς το τελικό προϊόν. Για το λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στους παρακάτω χειρισμούς: