ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣΤΡΟ - ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ

Στις «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΜΑΣΤΡΟ» κάθε αγαθό χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη ταυτότητα από όπου κι αν πηγάζει αυτή. Θρεπτική αξία και ιδιαίτερες ιδιότητες συστατικών, συνυπολογίζοντας κριτήρια όπως, τόπος καλλιέργειας, εθνικότητας ή τοπικής προέλευσης, τρόπος επεξεργασίας – μεταποίησης, τυποποίησης και συσκευασίας, καθώς και συνθήκες αποθήκευσης.

Επιπλέον, έγκυρο συμπέρασμα γνώσης, εμπειρίας, κι έρευνας συνοδεύει κάθε αγαθό που είτε ήδη υπάρχει, είτε θα δημιουργηθεί για να ενταχθεί στην εν λόγω «συλλογή». Γι’ αυτό και πιστεύουμε ότι αξίζει την προσοχή σας.

Άλλωστε πολλές υπερτροφές τις οποίες μπορείτε να προμηθευτείτε από την ιδανική μας ποικιλία, αποτελούν χαρακτηριστικές πρώτες ύλες ή συστατικά μέρη, της χειροποίητης προσφοράς μας, εξασφαλίζοντας έτσι, μια επιπλέον εγγύηση στην επιλογή σας.

Βεβαίως, ειδικά για τα αγαθά αυτά της δικής μας παραγωγής που δημιουργούμε χειροποίητα για εσάς, ζητούμε την κατανόησή σας, είτε αναφορικά με την πιθανότητα μεγάλων χρόνων αναμονής προετοιμασίας της παραγγελίας σας, -τούτο οφείλεται στα χαρακτηριστικά μιας παραγωγικής διαδικασίας που απαιτεί χειρισμούς και τεχνικές, ασυμβίβαστα με την έννοια της ταχύτητας-, είτε ακόμα και για την αδυναμία τμηματικής ή συνολικής διεκπεραίωσής της, εφόσον συντρέχουν λόγοι ανεπάρκειας στην πληρότητα προϋποθέσεων των ανελαστικών προδιαγραφών που έχουμε ορίσει για την παρασκευή κάθε παραγγελίας με προσωπικά χαρακτηριστικά Taylor-Made).